GK & GS IMP TEST 3

Welcome to your GK & GS IMP TEST 3

Name
Phone
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली ?

खालीलपैकी कोण हे ‘कुसूमाग्रज’ म्हणून ओळखले जात?

खालीलपैकी कोण मराठी कादंबरी श्रीमानयोगी चे लेखक आहेत ?

………... ही द्वीपकल्पीय भारतातील दुसरी सर्वात मोठी पश्चिमवाहिनी नदी आहे ?

नाणेघाटास, ………. या राजवंशाच्या काळात नाणेघाट किंवा नाना घाट असेही म्हटले जात असे.

फनसाड वन्यजीव अभयारन्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

सर्वप्रथम कोणत्या अहवालात भारतात मूलभूत हक्कांची ज्ञात मागणी केली ?

खालीलपैकी कोणास केशवसूत असे म्हटले जात ?

खालीलपैकी कोणास केशवकुमार असे म्हटले जात ?

लिंगमळा धबधबा महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

error: Content is protected !!