MPSC Information About Indian Constitution | भारताची राज्यघटना

MPSC Information About Indian Constitution | भारताची राज्यघटना
 • भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.
 • भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.
 • नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.
 • 1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.
 • ऑगस्ट 29, रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.
 • अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.
 • यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
 • नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.
 • संविधान संपूर्ण रुपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.
 • त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
 • भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरुपात विभागली आहे.
 • मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.
 • सुरुवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.
 • सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.
 • भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign), समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक (Republic) आहे.
 • मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.
 • राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरुस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये :

 1. मूलभूत आधिकार
 2. सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
 3. संघराज्य प्रणाली
 4. प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.

विभाग :

 1.  प्रशासकीय (Executive)
 2. विधीमंडळे (Legislative)
 3. न्यायालयीन (Judicial)
error: Content is protected !!