नोट्स

महाराष्ट्राचा इतिहास् नोट्स

  महाराष्ट्र इतिहास नोट्स महाराष्ट्र राज्याबद्दल– महाराष्ट्र राज्य लोकशाही : – भारतातील महाराष्ट्र हे सर्वात मोठे व्यापारी आणि औद्योगिक केंद्र असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्र हा शब्द प्रामुख्याने ‘मराठी’ शब्दापासून बनला आहे ज्याचा अर्थ महान रथ चालक असा होतो. महाराष्ट्र राज्यात संस्कृती आणि सौंदर्य लोकप्रिय आहे. भारतात हे सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. सातारा बंदर आहे जे […]

महाराष्ट्राचा इतिहास् नोट्स Read More »

आधुनिक भारताचा इतिहास

  परकियांचे भारतात आगमन   * १४५३ – ऑटोमन तुर्कानी कॉन्स्टॅन्टिनोपाल जिंकले व पूर्व पश्चिमेदरम्यानचा व्यापारी मार्ग तुर्वांनी नियंत्रणात आणला. * यूरोपियांचा खुष्कीचा मार्ग बंद झाल्याने त्यांनी नवीन मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली. * १४९२ – भारताच्या शोधासाठी कोलंबस निघाला, परंतु त्याला अमेरिकेचा शोध लागला. (अमेरिका हे नाव अमेरिगो व्हेस्फुसीने दिले.) * १४९८ पोर्तुगीज खलासी वास्को

आधुनिक भारताचा इतिहास Read More »

MPSC Information About District council | MPSC जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती   जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली. रचना – प्रत्येक

MPSC Information About District council | MPSC जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती Read More »

MPSC Information About Human Rights in Marathi | मानवी हक्कविषयी प्रमाणके

मानवी हक्कविषयी प्रमाणके अ. मानवी हक्काचा वैश्विक जाहिरनामा : 1948 कलम । – सर्व मानवजात जन्मतः स्वतंत्र आणि व्यक्ती प्रतिष्ठा व हक्काच्या बाबतीत समान आहे. सर्वांना वैचारिक शक्ति व सदसाविवेक बुद्धीची देणगी लाभली असून सर्वांना परस्परांशी बंधुत्वाच्या भावनेने व्यवहार केले पाहिजे. कलम 2 – प्रस्तुत जाहीरनाम्यात नमूद सर्व हक्क व स्वातंत्र्ये प्रत्येकाला उपलब्ध असतील. याबाबतीत

MPSC Information About Human Rights in Marathi | मानवी हक्कविषयी प्रमाणके Read More »

MPSC Information About State Legislative Assembly | विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत विधानसभेची रचना : 170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात. राखीव जागा : घटना

MPSC Information About State Legislative Assembly | विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती Read More »

MPSC Information About Indian Constitution | भारताची राज्यघटना

MPSC Information About Indian Constitution | भारताची राज्यघटना भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली. 1950 साली अमलात

MPSC Information About Indian Constitution | भारताची राज्यघटना Read More »

error: Content is protected !!