पोलीस भरती स्पेशल टेस्ट 5

पोलीस भरती स्पेशल टेस्ट 5

Name
Phone
1. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहेत ?

2. भारतातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे ?

3. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना केव्हा झाली ?

4. महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या महत्वाची वने कोणती आहेत ?

5. कॅशलेस इकॉनमी असणारा जगातील पहिला देश कोणता ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!