महाराष्ट्राचा इतिहास् नोट्स

  महाराष्ट्र इतिहास नोट्स महाराष्ट्र राज्याबद्दल– महाराष्ट्र राज्य लोकशाही : – भारतातील महाराष्ट्र हे सर्वात मोठे व्यापारी आणि औद्योगिक केंद्र असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्र हा शब्द प्रामुख्याने ‘मराठी’ शब्दापासून बनला आहे ज्याचा अर्थ महान रथ चालक असा होतो. महाराष्ट्र राज्यात संस्कृती आणि सौंदर्य लोकप्रिय आहे. भारतात हे सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. सातारा बंदर आहे जे […]

महाराष्ट्राचा इतिहास् नोट्स Read More »